State of English Conference

First circular (in English)

The School of English and American Studies,

Eötvös Loránd University

 

is happy to invite you to its

 

The State of English (in Hungary)”

Conference

 

on November 16-17, 2007

 

The aims of the conference:

The “State of English (in Hungary)” Conference forms part of the programme series “Magyar Tudomány Ünnepe 2007” (Hungarian Science Festival 2007) organized by the Hungarian Academy of Sciences. It aims to reveal the most important theories, areas of investigation and practical outcomes of Hungarian research in the field of English and American studies. The conference is intended not only for fellow practitioners of English but also to familiarize colleagues engaged in other areas (such as Hungarian literature, history, linguistics, applied linguistics or pedagogy) with the work done at our School and other similar institutions throughout the country. At the same time it is intended to inaugurate the new site of the School of English and American Studies at Rákóczi út 5, 1088 Budapest. We also wish to explore and demonstrate the current state of research being conducted in English and American studies in Hungary, as well as the tasks remaining to be addressed and the possibilities for future research. It is hoped that the broad scope of the conference will show how research in Hungary relates to the wider international research scene. The language of the conference will be Hungarian, except for the presentations of native speakers of English and other non-Hungarians, whose papers will be delivered in English, but will also be summarized in Hungarian.

 

Organizing committee:

Tibor Frank (chair)

Márta Hargitai

Krisztina Károly

Judit Kormos

Miklós Törkenczy

Anna Babics

 

Paper proposals:

Paper proposals may relate to any field within English and American studies, including applied linguistics, history, language pedagogy, linguistics, and literature. Applications for the conference and paper proposals together with a 200-word abstract of the paper and five keywords should be e-mailed to Krisztina Károly (karolyk@ludens.elte.hu) by April 15, 2007, using the Application and Presentation Proposal Forms attached.

 

The papers should

¨ relate to the field of English and American studies,

¨ be in Hungarian (except in the case of native speakers of English and other non-Hungarians who are asked to present in English),

¨ report on research,

¨ take 20 minutes (+10 minutes for questions/discussion), and

¨ be summarized in a 200-word abstract.

 

For further information contact: Krisztina Károly (karolyk@ludens.elte.hu).

 

On behalf of the organizing committee of the conference:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet

Információ:

Telefon: +36 1 485-5200/4359

E-mail: karolyk@ludens.elte.hu

Felhívások (cirkulárok)

Első körlevél (magyarul)

MEGHÍVÓ

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának

Angol-Amerikai Intézete

 

szeretettel meghívja Önt

a 2007. november 16-17-én megrendezésre kerülő

 

„The State of English (in Hungary) [Az angol helyzete (Magyarországon)]

konferenciájára.

 

A konferencia célja:

Konferenciánk a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány Ünnepének 2007. évi rendezvényei között szerepel. Célkitűzésünk annak felmérése és bemutatása, hogy mi az angol-amerikai kutatási terület mai helyzete, feladata, lehetősége Magyarországon, és ehhez kapcsolódva, értelemszerűen, a világon is. Törekvesünk, hogy a magyar anglisztika és amerikanisztika minden részterületének új és fontos tudományos elméleteit, kutatási témáit, gyakorlati eredményeit a szélesebb hazai nyilvánosság elé tárjuk, s minél láthatóbbá tegyük. A konferenciát abból az alkalomból is szervezzük, hogy Intézetünk beköltözik az ELTE Trefort-kerti telephelyére, a Rákóczi út 5. alá. Egyik fő célunk, hogy a nálunk folyó kutatásokat a lehető legszélesebb körben ismertté tegyük, s így olyanok is megismerjék az Intézetünkben és a hazai rokonintézményekben folyó tudományos munkát, akik egész más kutatási területen dolgoznak (pl. magyar irodalmárok, történészek, nyelvészek, alkalmazott nyelvészek, pedagógusok stb.). Ennek megfelelően a konferencia nyelve magyar, kivéve természetesen az angol anyanyelvű vagy más külföldi kollegák előadásait, amelyeket lehetőség szerint röviden összefoglalunk magyarul, írásban vagy szóban.

 

A konferencia szervezőbizottságának tagjai:

Frank Tibor, a bizottság elnöke

Hargitai Márta

Károly Krisztina

Kormos Judit

Törkenczy Miklós

Babics Anna

 

Jelentkezés a konferenciára:

A konferenciára az angol-amerikai kutatási terület bármely témaköréhez kapcsolódó előadásokat várunk az irodalom-, a nyelv-, a történelem-, valamint a neveléstudomány területéről. A jelentkezéshez a mellékelt jelentkezési lapot kérjük visszaküldeni a tervezett előadás összefoglalójával együtt legkésőbb 2007. április 15-ig Károly Krisztinának e-mailben (karolyk@ludens.elte.hu).

 

Az előadások

¨ témája: az angol-amerikai kutatási terület bármely témaköre

¨ nyelve: magyar (ill. nem magyar anyanyelvűek esetében: angol)

¨ jellege: kutatási beszámoló

¨ időtartama: 20 perc (+10 perc kérdések/vita)

¨ összefoglalójának terjedelme: 200 szó

 

Információkérés: Károly Krisztina (karolyk@ludens.elte.hu).

 

A szervezőbizottság nevében

Támogatók:

Kiállítók:

Kedves leendő Szerzők!

 

Önálló kötetben jelentetjük meg „Az angol helyzete Magyarországon” c. konferenciánk válogatott anyagát. A kötetben új, önálló elméleti és/vagy empirikus kutatások eredményét tartalmazó, tudományos igényű tanulmányokat publikálunk, magyar nyelven. Első ízben közlésre kerülő dolgozatokat várunk. A kötet koncepciójában hívek szeretnénk maradni a konferencia eredeti címéhez és célkitűzéséhez, amennyiben az angol nyelv tanításának és tanulásának magyarországi helyzetével, illetve az anglisztika-amerikanisztika mint tudományos diszciplína friss hazai eredményeivel foglalkozó tanulmányokat közlünk.

 

Kérünk minden leendő szerzőt, hogy írása benyújtásakor vegye figyelembe az alábbiakban közölt szerkesztési útmutatót. Minden dolgozatot magyar nyelven várunk. Felhívjuk szerzőink figyelmét arra, hogy csak a szerkesztési útmutatóban feltüntetett szempontok figyelembe vételével készült írásokat tudjuk átvenni közlésre, az attól eltérően formázott cikkeket javításra visszaküldjük.

 

Kérjük, hogy a kötetben való publikálási szándékát 2008. január 15-ig jelezze e-mail-ben, mindkettőnk címén. Tekintettel arra, hogy a lektorálási és az utólagos szerzői módosítási munkák több hónapot is igénybe vehetnek, a kéziratokat legkésőbb 2008. március 31-ig kérjük elküldeni rtf (Rich Text) formátumban Frank Tibornak (tzsbe@hu.inter.net) és Károly Krisztinának (karolyk@ludens.elte.hu) e-mail-ben, valamint kinyomtatva 2 példányban a következő címre:

 

ELTE BTK

Angol-Amerikai Intézet

1088 Budapest

Rákóczi út 5.

 

Amennyiben kérdésük van, forduljanak hozzánk a fenti e-mail címeken. A kötet a jelenlegi tervek szerint 2008 őszén jelenik meg.

 

Sikeres munkát kívánva, a kötet szerkesztői:

 

Frank Tibor és Károly Krisztina

Frank Tibor

Károly Krisztina

intézetigazgató

tudományos igazgató-helyettes

Frank Tibor

Károly Krisztina

director

director of academic affairs